افغانستانزنان و حقوق بشر

نشرات رادیوی صدای زنان در بدخشان به‌دلیل نشر«موسیقی» متوقف شد

بیان‌نیوز

گزارشگر: انیسه صفدری

گزارش‌ها از ولایت بدخشان در شمال افغانستان می‌رسانند که ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، نشرات رادیو صدای زنان را به‌دلیل نشر موسیقی متوقف کرده است.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به خبرنگاران گفته که است که این رادیو از سوی این ریاست و اداره‌ی امر به معروف مسدود شده است.

او افزوده که رادیو صدای زنان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی را نقض کرده است.

به گفته‌ی او، این رادیو در ماه مبارک رمضان موسیقی منتشر کرده است.

این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امر به معروف حکومت سرپرست، انتشار موسیقی را از رسانه‌های افغانستان ممنوع قرار داده است.

Related Articles

Back to top button