افغانستاناقتصادی

سازمان ملل برای ۱۶ هزار زن فرصت‌های کاری فراهم کرد

بیان‌نیوز – به‌دنبال ادامه‌ محدودیت‌های حکومت سرپرست طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، سازمان ملل‌متحد می‌گوید که در حوزه کاری برای بیشتر از ۱۶ هزار زن فرصت‌های کاری مهیا کرده است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل(UNDP) امروز دوشنبه(۲۱ حوت/۱۱مارچ) اعلام کرده که این فرصت‌های کاری بیشتر برای زنانی فراهم شده که سرپرستی خانواده‌های‌شان را به عهده دارند و از این فرصت‌ها بتوانند برای تامین نیازهای‌شان استفاده کنند.

پیشتر از این نیز اتحادیه اروپا یک بسته‌ی کمکی را برای حمایت اقتصادی از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده بود.

این کمک‌ها درست پس از آن اعلام می‌شود که طالبان، زنان و دختران افغانستان را از دو سال بدین‌سو با محدودیت‌های شدید اجتماعی از جمله کار در ادارات منع شده‌اند.

ممنوعیت کاری زنان، بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. از جمله خانواده‌هایی‌که توسط زنان سرپرستی می‌شوند.

تداوم محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران افغانستان با انتقادات بین‌المللی گسترده همراه بوده است و اعمال این محدودیت‌ها باعث شد تا شماری از مقام‌های طالبان مورد تحریم قرار گیرند.

طالبان اما موضوع زنان و دختران افغانستان را یک موضوع داخلی عنوان کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که در این مورد مداخله نکنند.

از جانب دیگر، مقام‌های طالبان همواره در اظهارات‌شان گفته‌اند که این محدودیت‌ها شامل فعالیت‌های اقتصادی زنان نمی‌شوند و زنان می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی سهم بگیرند.

وزارت تجارت و صنعت طالبان نیز آمار داده بود که طی دو سال گذشته بیشتر از پنج هزار زن جواز فعالیت‌های تجارتی کوچک دریافت کرده‌اند.

Related Articles

Back to top button