افغانستانسیاستسیاسی

شورای امنیت سازمان ملل: طالبان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام کند

بیان‌نیوز

شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در پیوند به منع کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی ابراز نگرانی کرده و اعضای این شورا تاکید ورزیدند که چنین اقداماتی، روند کمک‌رسانی به مردم افغانستان را متاثر خواهد کرد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، بامداد روز چهارشنبه(۷ اسد) با انتشار بیانیه‌ای گفته است که از گزارش‌ها مبنی بر تعلیق دسترسی زنان و دختران به دانشگاه‌ها توسط طالبان عمیقا نگران هستند.

این شورا از طالبان خواسته‌اند تا مکاتب را بازگشایی و هرچه سریع‌تر به سیاست‌ها و رویکردهایی‌که نشان‌دهنده فرسایش فزاینده حرمت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد، پایان دهند.

طالبان اخیرا، اقدامات بیشتری را برای محدودسازی زنان و دختران در افغانستان انجام داده است. منع کار زنان در موسسات داخلی و خارجی و تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌ها از اقداماتی است که طالبان به آن متوسل شده است.

Related Articles

Back to top button