افغانستانزنان و حقوق بشرگزارش ویژه

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل:«هیچ کشوری نمی‌تواند با محرومیت نیمی از جمعیتش توسعه یابد»

بیان‌نیوز

ولکر تورک، رییس کمیساریای عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های حکومت افغانستان خواسته است که فوراً مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که حقوق زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، لغو کند و نیز از بی‌ثباتی‌های ناشی از اعمال محدودیت‌ها بر حقوق زنان در افغانستان هشدار داده است.

یوناما شب گذشته (سه‌شنبه، ۶ جدی) به نقل از آقای تورک گفته است که منع کار زنان از سوی حکومت افغانستان بر ظرفیت سازمان‌هایی که به افغان‌‌های آسیب‌پذیر خدمات عرضه می‌کنند، اثر بد می‌گذارد.

وی تاکید کرد: «هیچ کشوری نمی‌تواند از نظر اجتماعی و اقتصادی با محرومیت نیمی از جمعیت اش توسعه یابد، در واقع زنده بماند. این محدودیت‌های غیرقابل درک که بر زنان و دختران اعمال می‌شود نه تنها درد و رنج همه‌ی افغان‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه می‌ترسم در خارج از مرزهای افغانستان خطر ایجاد کند.»
او می‌افزاید که منع کار زنان منجر به افزایش بی‌ثباتی در افغانستان می‌شود.

آقای تورک به این باور است: «زنان و دختران را نمی‌توان از حقوق ذاتی شان محروم کرد. تلاش‌های مقام‌های حکومت فعلی برای تنزل دادن زنان، موفقانه نخواهد بود.
این فقط به همه‌ی افغان‌ها آسیب می‌رساند، رنج آنان را تشدید کرده و مانع توسعه‌ی افغانستان می‌شود. چنین سیاست‌هایی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»

همچنین وی در بخشی از سخنان اش گفته است: «من از مقام‌های افغانستان می‌خواهم که احترام و حمایت از حقوق همه‌ی زنان و دختران را تضمین کنند، دیده شوند، شنیده شوند و در همه‌ی جنبه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند.»

گفتنی ا‌ست که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی ضمن محکوم کردن منع تحصیل و کار زنان از سوی حکومت افغانستان، خواستار لغو این تصمیم شد.

Related Articles

Back to top button