افغانستانسیاستسیاسی

هشتم مارچ؛ کرزی: دسترسی زنان به تعلیم و حق کار آن‌ها اشد ضرورت جامعه است

بیان‌نیوز

حامد کرزی،‌ رییس‌جمهوری پیشین افغانستان به‌مناسبت هشتم مارچ می‌گوید که دسترسی به تعلیم و کار نه تنها حق زنان افغان است، بلکه اشد ضرورت و یکی از نیازهای مبرم جامعه‌ی امروزی افغانستان به‌شمار می‌رود.

رییس‌جمهوری پیشین کشور، روز چهارشنبه(۱۷ حوت) در پیامی افزوده که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند و نقش ارزش‌مند و سازنده در ترقی و پیشرفت جوامع بشری دارند.

او خاطرنشان ساخته که دست یافتن به تعالی و رفاه بدون سهم فعال زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، ممکن نبوده و بدون تردید افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست.

کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواست که برای داشتن یک افغانستان آباد، مترقی و متکی به خود، هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران بگشایند و زمینه‌ی تعلیم و کار را برای زنان افغان فراهم سازند.

حامد کرزی،‌ از معدود شخصیت‌های سیاسی کشور بوده که طی دو سال اخیر، بارها از فرمان‌های حکومت سرپرست مبنی بر محدودسازی زنان و دختران، انتقاد کرده و آن را به سود و خیر مردم افغانستان ندانسته است.

Related Articles

Back to top button