افغانستانزنان و حقوق بشر

مخالفت شدید گروه هفت از محدودیت‌های حقوق بشری در افغانستان

بیان‌نیوز

وزیران خارجه‌ی گروه هفت در نشستی در جاپان، از محدودیت‌های وضع‌شده در زمینه‌ی حقوق بشر توسط امارت اسلامی در افغانستان به شدت مخالفت کرده است.

نشست وزیران خارجه گروه هفت روز دوشنبه(۲۸ حمل) تحت عنوان«افغانستان و آسیای مرکزی» با میزبانی وزیرخارجه‌ی جاپایان برگزار شده است.

وزارت خارجه‌ی جاپان با انتشار خبرنامه‌ای گفته که اشتراک‌کنندگان این نشست نگرانی‌های‌شان را از بدترشدن وضعیت حقوق بشر و موارد بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزیرخارجه‌ی جاپایان در این نشست از تصمیم‌های اخیر حکومت سرپرست کابل مبنی بر افزایش محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را به شدت محکوم کرده است.

وزیرخارجه جاپان اما به تعامل مداوم و مستقیم با حکومت سرپرست کابل تاکید ورزیده است.

در همین حال،‌ وزرای خارجه گروه هفت خاطرنشان ساخته‌اند که باید پیام‌های صریح به حکومت سرپرست طالبان منتقل شود تا از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریزم جلوگیری و زمینه‌ی ارایه کمک‌های بشردوستانه بدون موانع فراهم شود.

وزرای خارجه‌ گروه هفت در حالی به این موارد تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست کابل اخیرا، زنان را از کار کردن در دفاتر سازمان ملل‌متحد منع کرده است.

این تصمیم حکومت سرپرست کابل، واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.

Related Articles

Back to top button