افغانستانزنان و حقوق بشر

بانک جهانی از وخیم شدن نیازهای بشری در افغانستان هشدار داد

بیان‌نیوز

گزارش تازه‌ی بانک جهانی نشان می‌دهد که نیازهای بشری در کشورهای کم‌درآمدی مثل افغانستان رو به وخامت گراییده است.

در گزارش بانک جهانی، از کشورهای افغانستان، سومالیا و سودان جنوبی نام‌برده شده و گفته که این کشورها با بدترشدن اوضاع بشری، با کمبود مواد غذایی و فقر مواجه هستند.

براساس گزارش این بانک، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.

فیصدی ارایه‌شده در گزارش همچنان نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف‌کننده از تورم دو رقمی در ماه جولای سال ۲۰۲۲ تا مارچ سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱.۹ درصد کاهش یافته است.

به گفته‌ی گزارش بانک جهانی، دورنمای اقتصادی به‌دلیل ادامه‌ی کمک‌ها در افغانستان با ثبات مانده و احتمال می‌رود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه‌ی مثبت رقم بخورد.

 

Related Articles

Back to top button