افغانستانسیاستسیاسی

دیدار رهبر امارت اسلامی با تمام روئسای اطلاعات و فرهنگ ولایت‌های افغانستان

بیان‌نیوز

ملاهبت‌الله آخندزاده،‌ رهبر امارت اسلامی افغانستان روز شنبه(۲۰ جوزا) با روئسای تمامی ولایت‌های افغانستان در قندهار دیدار و گفت‌وگو کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با انتشار اعلامیه‌ای، جریان نشست امروز را همه‌گانی کرده است.

در این نشست، رهبر امارت اسلامی خطاب به روئسای اطلاعات و فرهنگ ولایات گفته است:«همه‌ی شما جوان هستید،‌ این جوانی را غنیمت بدانید و از آن استفاده اعظمی کنید. شما باید آن قدر متدین و با تقوا باشید که مردم با دیدن شما، به یاد خلفای راشدین بیافتد.»

رهبر امارت اسلامی همچنان تاکید ورزیده است که روئسای اطلاعات و فرهنگ ولایات تنها به خود اتکا نکند بلکه با مشورت علما فعالیت‌های‌شان را مدیریت کنند.

آخندزاده همچنان از روئسا خواسته که از یک‌سو هیچ کسی را براساس تعلقات شخصی به ادارات تعیین کنند و از سوی دیگر، از قدرت استفاده شخصی نکنند.

از جریان نشست رهبر امارت اسلامی با روئسای اطلاعات و فرهنگ ولایت‌های افغانستان تصویری بیرون نشده است.

Related Articles

Back to top button