افغانستانفرهنگی

در پنجمین نشست «جوان؛ ظرفیت امروز، امید فردا»: جوانان مهم‌ترین ظرفیت‌های جامعه هستند

بیان‌نیوز

پنجمین نشست«جوانان؛ ظرفیت امروز، امید فردا» اخیرا با همکاری مجمع محبان اهلبیت و به میزبانی لیسه‌ی عالی راهیان سبز در کابل با جمعی از دانش‌آموزان و اساتید برگزار شد.

شماری از آموزگاران این لیسه از همکاری‌های اقتصادی مجمع محبان اهلبیت ابراز قدردانی کردند و تاکید ورزیدند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور که بسیاری دانش‌آموزان توان‌ پرداخت هزینه‌های تعلیمی‌شان را ندارند، مجمع محبان اهلبیت همکاری نموده و در کنار این همکاری، با برگزاری برنامه‌هایفرهنگی، به تقویت و توان‌مندسازی دانش‌آموزان نیز می‌پردازد.

از سوی هم، سیدمحمد عالمی، استاد دانشگاه با ارایه سخنرانی در این نشست، گفت که جوانان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جامعه و امید آن به رشد و توسعه در آینده است.

او افزود:«جوامعی‌که به این قشر مهم بها داده و به آن امید بسته‌اند، توانسته‌اند با بهره‌گیری از استعدادهای نهفته در وجود جوانان، مسیر ترقی و توسعه را به خوبی طی کنند.»

پیشتر از این، چهار نشست تحت عنوان«جوان؛ ظرفیت امروز، امید فردا» به ابتکار مجمع محبان اهلبیت و با همکاری مکاتب خصوصی در شهر کابل برگزار شده است.

 

Related Articles

Back to top button