افغانستانزنان و حقوق بشرگزارش ویژه

نبض آموزش در دورترین نقطه‌ی میدان وردک

بیان‌نیوز

محمدمحسن عرفانی، دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، چراغ علم و دانش را در دوترین نقطه‌ی ولایت میدان وردک بلند نگهداشته است. او سال پار، تصمیم گرفت که با دستان خالی و بدون هیچ‌گونه امکاناتی، به حصه‌ی دوم ولسوالی بهسود این ولایت برود و در حد توان، آموزش و پرورش را برای پسران و دختران این منطقه گسترش دهد.

عرفانی به بیان‌نیوز می‌گوید که سال گذشته وقتی به این ولسوالی رفته بود، ساکنان و بزرگان قومی درگیر رقابت‌های منفی و درون‌قومی بودند، این چالش با گذشت هر روز فربه‌تر می‌شد و باعث شده بود که فرصت‌های تعلیمی را از دختران و پسران بگیرد.

او گفت:«وقتی به ساحه آمدم،‌ روحیه‌ام را زجر می‌داد که همه‌ بی‌سواد است، زورمندان از ضعیف‌ترها بهره‌کشی می‌کردند و مردان به دختران و زنان، نگاه جنس دوم یا شیخ‌گونه داشتند، مردم غرق در خرافات و رواج‌های ناپسند بودند و این موضوعات چالش‌های اجتماعی این ساحه را دوبرابر کرده بود. به این دلیل، من ریشه را در عدم آگاهی و نداشتن علم و دانش دانستم.»

به گفته‌ی عرفانی، پس از حل مشکلات اجتماعی و یا هم چالش‌های درون‌قومی، به ایجاد یک مکتب بدون اندک‌ترین امکانات و بدون سرپناه، اقدام شد و برای مردم نیز اطمینان داده شد که این مکتب بدون درنظرداشت مسایل سیاسی و حزبی فعال خواهد شد و در ایجاد این مکتب متنفذین قومی نیز سهم فعال گرفتند و متحد شدند.

عرفان همچنان اضافه کرد که در این مکتب چهار صنف ایجاد شده و او به جای چهار معلم برای حدود ۸۲ دانش‌آموز که اکثر آن‌ها دختر هستند، آموزش می‌دهد.

او افزود که این مکتب با این‌که امکانات و سرپناهی ندارد، اما می‌توان برای ۳۰۰ دانش‌آموز زمینه‌ی یادگیری را فراهم کرد و تاکنون بیش از ۸۰ دانش‌آموز جذب شده است.

به گفته‌ی عرفانی، بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموزان این مکتب دختران هستند که پس از جلب اعتماد مردم، دختران به فراگیری علم و دانش، علاقه‌مند شده‌اند.

عرفانی گفت که سن دختران دانش‌آموز بالاتر از ۱۵ و ۱۶ هستند که در گذشته به‌دلیل نبود مکتب و آموزش، از تعلم و تربیه بازمانده‌اند و اکنون می‌خواهند که از ابتدا شروع کنند.

این معلم با اشاره به مشکلات موجود این مکتب خاطرنشان ساخت که کسی حاضر نیست که در توسعه آموزش در این ساحه همکاری کنند و در عین حال، دانش‌آموزان در گرمای آفتاب و بدون سرپناه بالای یک فرش کهنه، درس می‌خوانند.

با این حال، عرفانی درحالی برای گسترش آموزش و پرورش برای پسران و دختران در دوترین نقطه‌ی ولایت میدان ودرک اقدام می‌کند که حکومت سرپرست کابل،‌ روند آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع قرار داده است.

Related Articles

Back to top button