افغانستانزنان و حقوق بشر

وعده امیری: از زنان افغانستان پشتیبانی می‌کنیم

بیان‌نیوز

هم‌زمان با گرامی‌داشت از روز مادر در افغانستان، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان افغانستان وعده سپرده که از زنان و دختران افغانستان پشتیبانی می‌کند.

امیری در تویتی، روز مادر را در افغانستان تبریکی داده است.

او افزوده است:«ما متعهد به حمایت از تلاش‌های مادران افغان برای دسترسی به حق آموزش، کار و ایجاد آینده‌ی بهتر برای فرزندان‌شان هستیم.»

او در حالی به حمایت از زنان و دختران افغانستان تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست کابل، محدودیت‌های جدی را علیه زنان و دختران افغانستان وضع کرده است.

ممنوعیت آموزش، منع کار زنان در ادارات داخلی و خارجی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی است که حکومت سرپرست کابل علیه زنان به اجرا درآورده است.

اعمال این محدودیت‌ها باعث وضع تحریم‌ها علیه حکومت سرپرست کابل شده است.

در همین حال، زنان و دختران افغانستان در مخالفت با سیاست‌های حکومت سرپرست کابل دست به اعتراضات گسترده زده‌اند. گروه‌های مختلفی از زنان در خیابان‌ها و در فضاهای سربسته علیه این محدودیت‌ها اعتراض کردند و خواستار رفع محدودیت‌ها شده‌اند.

Related Articles

Back to top button