افغانستانامنیتی

نماینده‌ ویژه‌ی جاپان برای افغانستان به وزارت دفاع حکومت سرپرست کابل رفت

بیان‌نیوز

کانسوکی ناگائوکا، نماینده ویژه‌ی جاپان روز دوشنبه(۲۹ جوزا) در راس یک هیات به وزارت دفاع حکومت سرپرست کابل رفت و با معین لوجستیک و تکنالوژی این وزارت دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در تویتر وزارت دفاع آمده که این دیدار در ریاست ارتباط خارجه‌ی وزارت دفاع ملی صورت گرفته است.

معین وزارت دفاع حکومت سرپرست کابل گفته که جاپان با حس بشردوستانه، همیشه در کنار مردم افغانستان بوده است.

از سوی هم، نماینده ویژه‌ی جاپان برای افغانستان از دست‌آوردها و کاردهای حکومت سرپرست کابل ستایش کرده است.

او افزوده که حکومت کنونی در امر تامین امنیت، مبارزه با موادمخدر و فساد اداری، موفقیت‌هایی را در قبال داشته است.

جاپان در بیست سال گذشته، در حمایت از مردم افغانستان، میلیاردها دالر در بخش‌های اقتصادی و صحی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

پیشتر از این، یک هیات نظامی ایران نیز به مقر وزارت دفاع حضور یافته بود و در خصوص تنش‌های مرزی میان دو کشور گفت‌وگو کرده بود.

 

Related Articles

Back to top button