افغانستانزنان و حقوق بشر

جنبش اعتراضی زنان: امریکا به عنوانی بانی حقوق بشر از دسترسی به حقوق‌مان حمایت کنند

بیان‌نیوز

گروهی از زنان و دختران تحت عنوان«اتحاد و همبستگی زنان» در اعتراض به محدودیت‌های حکومت سرپرست می‌گویند که نصاب تعلیمی نظام کنونی را نمی‌خواهند.

این اعتراض که روز یک‌شنبه(۱۸ سرطان) در فضای بسته و به دور از دید نیروهای امنیتی حکومت برگزار شده، آن‌ها با سردادن شعارهای اعتراضی، تاکید ورزیدند که حکومت کنونی با حذف سیستماتیک زنان از جامعه و بیکار ساختن زنان آرایشگر، ثابت کردند که نیازی به قوه کاری زنان ندارند.

آن‌ها همچنان گفتند:«زنان تحصیل‌کرده همسان با مردان حق دارند بخوانند، کار کنند و از حقوق فردی خود مستفید شوند.»

این زنان معترض همچنان با اشاره به حمایت اخیر رییس‌جمهوری امریکا از حکومت کنونی افغانستان، به صراحت اعلام کردند که ایالات متحده به عنوان بانی حقوق بشر، باید از زنان و دختران افغانستان حمایت کنند.

اخیرا روند اعتراض جامعه‌ی جهانی از حکومت سرپرست کابل مبنی بر محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران افغانستان افزایش یافته است.

شورای امنیت سازمان ملل‌متحد و شورای حقوق بشر این سازمان از حکومت سرپرست کابل خواسته‌اند که هرچه زودتر، محدودیت‌های وضع‌شده را از سد راه زنان و دختران افغانستان بردارند.

با وجود فشارهای بین‌المللی، اما حکومت سرپرست کابل به این خواسته‌ها نه تنها توجه نکرده بلکه، در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه جنبه‌های اقتصادی دارند، را ممنوع کرد.

Related Articles

Back to top button