افغانستانزنان و حقوق بشرگزارش ویژه

محدودیت‌ها علیه دختران؛ ناامیدی دخترانی‌که انتظار دانشگاه داشتند

بیان‌نیوز

در ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت سرپرست، این‌بار وزارت تحصیلات عالی اشتراک دختران در آزمون کانکور را منع کرده و این وزارت اعلام کرده که فقط پسران می‌توانند شرکت کنند.

اداره‌ی ملی آزمون کانکور روز دوشنبه(۲۶ سرطان) اعلام کرد که فقط فهرست جذب دانش‌جویان پسر را در آزمون کانکور دریافت کرده و طبق دستور این وزارت، از حضور علاقه‌مندان دختر در آزمون کانکور جلوگیری می‌شود.

اعمال محدودیت‌های حکومت سرپرست بر سد راه دختران و زنان افغانستان رو به افزایش است؛ به تازگی هیات دفتر معاونت سازمان ملل‌متحد نیز با ارایه‌ی گزارش دو ماهه(می – جون) از افزایش این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و در این گزارش به صراحت اعلام کرد که محدودیت‌های حکومت کنونی کابل همچنان پابرجاست.

شماری از دخترانی‌که شرایط اشتراک در آزمون کانکور را داشتند، به بیان‌نیوز می‌گویند که آن‌ها خواستار اشتراک در این آزمون هستند و نباید قیودات سخت‌گیرانه‌ای علیه آن‌ها وضع شود.

عادله می‌گوید که او سال گذشته، براساس اخذ آزمون، صنف دوازدهم را به پایان رسانید و حالا امیدوار بود که بتواند در آزمون کانکور اشتراک کند، اما حالا از این تصمیم وزارت تحصیلات عالی غافل‌گیر شده است.

او گفت که به‌خاطر دریافت فورم آزمون کانکور به مکتب‌اش رفته بود، اما اداره‌ی مکتب برای او فورم کانکور نداده و باید منتظر دستور نهایی وزارت تحصیلات عالی باشد.

فرزانه یکی دیگری از دخترانی هستند که انتظار شمولیت در آزمون کانکور را داشت. او می‌گوید که دیگر از اعمال قیودات بر سد راه دختران و زنان بس است.

به گفته‌ی فرزانه، هیچ جامعه‌ای بدون آموزش و تحصیل دختران به رفاه و آسایش دست نمی‌یابد؛ وقتی این حقیقت باشد، مقام‌های حکومت سرپرست چگونه می‌تواند دختران را از آموزش محروم کند.

 

Related Articles

Back to top button