افغانستانسیاستسیاسی

گزارش سازمان صلح بین‌الملل: کمک‌ها بین‌المللی منبع درآمد حکومت کابل تبدیل شده است

بیان‌نیوز

گزارش سازمان صلح بین‌المللی که اخیرا به دولت امریکا ارایه شده، نشان می‌دهد که حکومت سرپرست کابل، به کمک‌های بین‌المللی نفوذ کرده و آن را منبع درامد برای خود می‌بیند.

این گزارش به سفارش سازمان توسعه بین‌المللی دولت امریکا تهیه شده که نسخه‌ی از آن در اختیار نشریه‌ی فارین پالیسی قرار گرفته است.

فارین پالیسی نوشته است، در گزارش آمده که مقام‌های حاکم کابل توانسته‌اند در نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان به‌طور موثر نفوذ کنند و آن را به عنوان منبع درآمدی برای خود می‌بینند.

براساس این گزارش، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌طور سازمان‌یافته تحت کنترل مقام‌های حکومت سرپرست کابل قرار می‌گیرد و در عین حال، تلاش دارد که کمک‌های سازمان ملل‌متحد را نیز تحت کنترل بگیرند.

در گزارش سازمان توسعه بین‌المللی امریکا همچنان در خصوص ظرفیت و توانایی سازمان ملل‌متحد برای مدیریت بحران بشری افغانستان نیز ابراز شک و تردید شده است.

طبق این گزارش، حکومت سرپرست کابل با استفاده از ارعاب و اجبار، کارمندان محلی سازمان ملل‌متحد و دیگر سازمان‌های غیردولتی را در افغانستان کنترل می‌کند تا کمک‌های بین‌المللی را دریافت و از این طریق، اعتبار کسب کند و برهمین مبنا، سازمان‌های غیردولتی مجبور شده‌اند تا تفاهم‌نامه‌هایی را با ریاست عمومی استخبارات افغانستان امضا کنند و بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این گزارش در ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تهیه و به دولت امریکا ارایه شده است.

مسوولان حکومت سرپرست کابل تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

با این حال، پیشتر از این نیز، گزارش‌هایی از اعمال نفوذ حکومت سرپرست کابل در روند کمک‌رسانی‌های بشردوستانه به مردم افغانستان منتشر شده بود.

 

Related Articles

Back to top button