افغانستانعکس روز

حضور گسترده‌ی زنان و دختران عزادار در عاشورای حسینی سرخط‌ خبرهای جهان بودند

بیان‌نیوز

عاشورای سال جاری، رویدادهای مختلفی اتفاق افتاد که در این میان، حضور گسترده‌ی دختران و زنان عزادار در جاده‌های کابل، سرخط خبرهای رسانه‌های افغانستان و جهان شدند.

Related Articles

Back to top button