افغانستاناقتصادی

پارک شهر نو کابل به مرکز بزرگ تجارتی تبدیل می‌شود

بیان‌نیوز

در تازه‌ترین اقدام اقتصادی حکومت سرپرست کابل، پارک شهر نو با هزینه‌ ۱.۲ میلیارد افغانی به مرکز بزرگ تجارتی تبدیل می‌شود.

بازسازی این پارک روز گذشته از سوی معاونیت اقتصادی حکومت افتتاح شد و قرار است که از سوی سکتور خصوصی به‌طور اساسی بازسازی شود.

در خبرنامه‌ی معاونیت اقتصادی آمده که براساس طرح بازسازی، یک مرکز بزرگ تجارتی زیر زمینی، مرکز تجارتی ویژه‌ی زنان، میدان فوتسال، رستورانت، مسجد، حوض‌ آب‌بازی و بخش‌های تفریحی در آن ایجاد خواهد شد.

پارک شهر نو که ۹.۹ هکتار مساحت دارد، بازسازی آن و ایجاد مراکز تجارتی در آن سه سال را در بر خواهد گرفت.

 

Related Articles

Back to top button