افغانستانزنان و حقوق بشر

مقام‌های ارشد امارت اسلامی: حقوق زنان را نادیده نگرفته‌ایم

بیان‌نیوز

هم‌زمان با بلند رفتن انتقادات از نقض حقوق زنان در افغانستان، شماری از مقام‌های ارشد امارت اسلامی می‌گویند که در نظام آن‌ها حقوق زنان نادیده گرفته نشده است.

محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی‌ازمنکر امارت اسلامی که به تازگی به ولایت بدخشان سفر کرده، در جمعی از مردم گفت که حقوق زنان در نظام موجود زیرپا نشده است.

به گفته‌ی حنفی، شماری از کشورها امارت اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم می‌کنند؛ در حالی‌که خود این کشورها حقوق زنان را نقض می‌کنند.

حنفی گفت: «برادرانی‌که خواهران را میراث نمی‌دهند، آن خواهران حق دارند و صلاحیت داده شده است از طرف امارت اسلامی‌که عریضه کنند، از بدخشان تا قندهار هیچ کسی جرات و صلاحیت ندارد که آن‌ها میراث خواهران را بخورند و ندهند.»

سرپرست وزارت امر به معروف همچنان با اشاره به ممنوعیت حجاب اسلامی در مکاتب فرانسه، گفت که جامعه‌ی جهانی در این مورد سکوت اختیار کرده است. «در فرانسه خانم‌های مسلمان در دانشگاه می‌روند که این‌ها می‌گویند همیشه تعلیم از طریق کشور فرانسه گفته می‌شود. اگر شما حجاب را پیاده می‌کنید، پس به دانشگاه رفته نمی‌توانید، چرا جامعه بین‌المللی صدا بلند نمی‌کند.»
در همین حال ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه با تلویزیون ملی گفته که حق تحصیل برای زنان و دختران افغانستان داده خواهد شد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی اما تصریح کرد که تعلیم و تحصیل زنان طبق خواست جامعه‌ی جهانی پیش نخواهد رفت و امارت اسلامی هم نمی‌تواند آن را برآورده کند.

به گفته‌ی ندیم، زنان و دختران حق تامین مالی، حق علمی و حق عزت را دارند، این مسوولیت و مکلفیت است که باید برآورده شود اما نباید عجله کرد و این کار به زودی صورت نخواهد گرفت.

پیشتر از این نیز، یک مشاور وزارت تحصیلات عالی به  خبرگزاری رویترز گفته بود که دانشگاه‌ها آماده‌ی پذیرش دانش‌جویان دختر هستند، اما مشروط براین‌که رهبر امارت اسلامی فرمان صادر کند.

 

 

Related Articles

Back to top button