افغانستانزنان و حقوق بشر

افغانستان در فهرست بدترین اوضاع آموزشی قرار گرفت

بیان‌نیوز

یک نهاد بین‌المللی آموزشی در گزارشی اعلام کرده که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گرفته که در بدترین اوضاع آموزشی قرار دارند.

این نهاد بین‌المللی تحت نام «آموزش بالاتر از همه» فعالیت می‌کند و روز جمعه(۲۴ سنبله) گزارش خود را در خصوص اوضاع آموزشی کشورها منتشر کرده است.

ملیحه مالک، مدیر اجرایی برنامه‌ی حفاظت از آموزش در جنگ و ناامنی در این نهاد گفته که آموزش در افغانستان از سوی حکومت و احزاب متضرر شده است.

او افزوده است: «برخی از کشورهایی هستند که نام‌شان در این فهرست گنجانیده شده به‌شمول افغانستان. حمله بر آموزش در افغانستان از تمامی طرف‌ها بوده، هم از سوی بازیگران دولتی و هم از سوی بازیگران غیردولتی و این به گونه‌ی مداوم روند آموزش را زیان رسانده است. محدودیت‌های جدید در برابر آموزش در افغانستان هنوزهم چالش‌برانگیز است.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که حکومت سرپرست کابل از دو سال بدین‌سو، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در سراسر افغانستان منع کرده است.

پس از این ممنوعیت، دانش‌جویان دختر نیز از رفتن به دانشگاه‌ها منع شدند.

ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت؛ اما مسوولان حکومت از مدتی بدین‌سو می‌گویند که حکومت به آموزش دختران متعهد است، اما باید زمینه‌ی آن فراهم شود.

 

Related Articles

Back to top button