افغانستاناقتصادی

کمک ۲۰۰ میلیون افغانی موسس عزیزی بانک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در ولایت هرات

بیان‌نیوز

میرویس عزیز، موسس عزیزی بانک اعلام کرده که مبلغ ۲۰۰ میلیون افغانی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی ولایت هرات کمک کرده است.

او در شبکه‌ی ایکس نوشته که این کمک از طریق بنیاد عزیزی با نظارت برادرش در ولایت هرات توزیع خواهد شد.

در همین حال، شرکت هوایی کام‌ایر نیز به ارزش ده میلیون افغانی به آسیب‌دیدگان ولایت هرات کمک نقدی کرده است.

با این حال، حکومت سرپرست کابل اعلام کرده که حکومت مبلغ ۱۰۰ میلیون افغانی جهت رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در ولایت هرات کمک کرده است.

دفتر ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست در خبرنامه‌ای گفته که کمیسیون ویژه‌ای جهت رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در ولایت هرات تشکیل شده و وضعیت را از نزدیک تحت بررسی دارند.

براساس این خبرنامه، به اعضای این کمیسیون هدایت داده شده که به اسرع وقت به هرات سفر کنند و کمک‌های اضطراری و صحی را برای مردم تنظیم نمایند.

 

Related Articles

Back to top button