افغانستانزنان و حقوق بشر

زنان معترض: جهان به‌جای شعار گام‌های عملی در حمایت از دختران بردارد

بیان‌نیوز

گروهی از زنان و دختران معترض در ولایت تخار در شمال افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که به جای شعارهای بیهوده، گام‌های عملی و موثر در حمایت از زنان بردارند.

این زنان معترض تحت عنوان «جنبش زنان تخار» روز یک‌شنبه(۲۳ میزان) یک گردهمایی اعتراضی برگزار و قطع‌نامه‌ای را صادر نمودند.

در قطع‌نامه‌ی آن‌ها آمده است: «کشورهای جهان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به جای شعار، نشر گزارش‌های بی‌اثر باید اقدامات جدی، فوری و عملی را برای حمایت از زنان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، تبعیض جنسیتی و خشونت در مقابل زنان در افغانستان روی دست بگیرند.»

به گفته‌ی آن‌ها، سازمان ملل‌متحد و همه‌ی کشورها باید از یک دولت فراگیر مبتنی بر رای مردم حمایت کنند.

حکومت سرپرست کابل طی دو سال گذشته، حدود ۵۰ فرمان را به‌منظور محدودسازی زنان افغانستان صادر کرده و براساس این فرامین، زنان از کار در دفاتر منع و دختران نیز از مکاتب و دانشگاه‌ها ممنوع شدند.

Related Articles

Back to top button