اجتماعیافغانستان

بازداشت رییس صحت عامه قندوز به اتهام فساد اداری

بیان‌نیوز

گزارش‌ها می‌رساند که نجیب‌الله ساحل، رییس صحت عامه قندوز به اتهام فساد اداری و اختلاس در پروژه‌ها و قراردادهای صحی از سوی نیروهای استخبارات بازداشت شده است.

در گزارش روزنامه‌ اطلاعات روز به نقل از دو منبع موثق آمده است که علاوه بر رییس صحت عامه، آمر شفاخانه حوزوی قندوز به اتهام مشابه بازداشت شده است.

گفته می‌شود که رییس صحت عامه به استخدام اقارب و نزدیکان به عنوان داکتر و پرستار، متهم است.

مسوولان حکومت تاکنون در این مورد به گونه‌ی رسمی ابراز نظر نکرده‌اند.

با این حال، فساد مالی و اداری که حکومت گذشته را تقریبا زمین‌گیر کرده بود، با تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی، فساد در ادارات به صفر تقرب کرده است.

Related Articles

Back to top button