افغانستانزنان و حقوق بشر

یوناما از پرداخت قرضه‌های کوچک برای فعالیت‌های اقتصادی زنان افغانستان استقبال کرد

بیان‌نیوز

روزا اوتنبایوا، نماینده‌‌ی ویژه سرمنشی سازمان ملل‌متحد می‌گوید که زنان افغانستان برای فعالیت‌های اقتصادی به ایجاد قرضه‌های کوچک نیاز دارند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) امروز سه‌شنبه(۹ عقرب) گفته که روزا اوتنبایوا و دنیل معاون او، در کنفرانس قرضه‌های کوچک بحث و گفت‌وگو پیرامون چالش‌ها و فرصت‌ها برای احیای این سکتور را استقبال کردند.

نماینده‌ی ویژه سرمنشی سازمان ملل‌متحد همگام بازدید از فعالیت‌های اقتصادی زنان گفته که افغانستان به ایجاد یک فضای مناسب برای سازمان‌های قرضه‌های کوچک دارد تا دسترسی زنان و مردان به قرضه‌های قابل پرداخت افزایش یافته و آن‌ها بتوانند در بخش ایجاد کار، تولید درآمد، کاهش فقر و تسهیل توسعه‌ی اقتصادی و خودکفایی فعالیت کنند.

طی دو سال گذشته، یوناما توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی زنان افغانستان را بدیل محدودیت‌ها دانسته و از تولیدات داخلی توسط زنان حمایت کرده است.

Related Articles

Back to top button