افغانستاناقتصادی

فراخوان امارت اسلامی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به مهاجران بازگشت‌کننده از پاکستان

بیان‌نیوز

وزارت صنعت و تجارت به دستور رهبری امارت اسلامی، جهت کمک‌رسانی به مهاجران بازگشت‌کننده از پاکستان به سکتور خصوصی فراخوان داده است.

این فراخوان وزارت صنعت و تجارت امروز شنبه(۱۳ عقرب) منتشر شده و در آن آمده که متاسفانه پاکستان تصمیم به اخراج اجباری مهاجرین افغان گرفته و صدها هزار نفر درحال کوچ اجباری به افغانستان هستند.

در این فراخوان آمده است: «از یک طرف نزدیک شدن زمستان و سرد شدن هوا و از جانب دیگر کمبود ابتدایی‌ترین امکانات زندگی، باعث گردیده تا هموطنان ما با بدترین وضعیت در زندگی‌شان مواجه گردند. آن‌چه مایه‌ی نگرانی رهبری امارت اسلامی افغانستان می‌باشد، دوام اخراج اجباری و کمبود امکانات زندگی به هزاران انسان در افغانستان می‌باشد.»

وزارت صنعت و تجارت در این فراخوان از کمبود امکانات برای رسیدگی به وضعیت بازگشت‌کنندگان، گفته که رهبری امارت اسلامی به این وزارت هدایت سپرده تا برای جلب مساعدت‌های سکتور خصوصی، فراخوان عمومی را راه‌اندازی کند تا به مهاجرین کمک‌رسانی به موقع صورت گیرد.

با این حال، اکثر بازگشت‌کنندگان از پاکستان با مشکلات مالی و کمبود سرپناه مواجه هستند و دارایی‌های آن‌ها از سوی دولت پاکستان ضبط شده است.

 

Related Articles

Back to top button