افغانستانسیاسی

امارت اسلامی در سفارت افغانستان در تاجیکستان دیپلمات تعیین کرد

بیان‌نیوز

به تازگی مکتوب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد، وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست کابل در سفارت افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجکستان دیپلمات تعیین کرده است.

این مکتوب روز دوشنبه(۱۵ عقرب) منتشر شده و در پایان این مکتوب امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امضا کرده است.

در مکتوب آمده که شخصی به‌نام فیض‌الله به عنوان سکرتر اول سفارت افغانستان در دوشنبه در بست چهارم استخدام شده است.

وزارت خارجه‌ی افغانستان و دولت تاجکستان در مورد صحت این مکتوب تاهنوز به گونه‌ی رسمی ابراز نظر نکرده‌اند و بیان‌نیوز به تنهایی نمی‌تواند صحت مکتوب منتشرشده را تایید کند.

طی دو سال گذشته، سفارت افغانستان در تاجکستان توسط ظاهر اغبر از مخالفان سیاسی امارت اسلامی و نزدیک به جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، اداره می‌شد.

 

Related Articles

Back to top button