افغانستانزنان و حقوق بشر

ممنوعیت آموزش در افغانستان؛ زن و مرد افغان حق آموزش دارند

بیان‌نیوز

هم‌زمان با تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، شماری از مقام‌های حکومت سرپرست کابل بار دیگر به بازگشایی درب مکاتب دخترانه تاکید می‌کنند.

شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امروز دوشنبه(۱۵ عقرب) که در نشست «توسعه‌ آینده‌ی اقتصادی افغانستان» سخنرانی می‌کرد، افزوده که آموزش حق طبیعی و شرعی هر شهروند افغانستان است و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

او به وضوح بیان کرد که امارت اسلامی حق همه‌ی شهروندان افغانستان را بدون در نظرداشت مذهب و قوم و طبق شریعت تامین می‌کند.

معین سیاسی وزارت خارجه همچنان تصریح کرد که تمامی شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد، حق دارند که در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاع از کشور سهم فعال داشته باشند.

با این حال، نزدیک به سه سال می‌شود که دروازه‌های آموزش برروی دختران مسدود است.

هرچند مقام‌های حکومت سرپرست کابل همواره اعلام کردند که امارت اسلامی مخالف آموزش دختران نیستند، اما نیاز است تا محیط مصون برای فراگیر درس برای دختران فراهم شود.

تاهنوز مشخص نیست که چه زمانی مکاتب برروی دختران بازگشایی می‌شود.

 

Related Articles

Back to top button