افغانستانگزارش ویژه

گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان: نشر گزارش‌های تحقیقی از بین رفته است

بیان‌نیوز

سیدعبدالرقیب فیاض: مرکز خبرنگاران افغانستان(AFJC) با نشر گزارش شش ماهه‌ی خود در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان، ابراز نگرانی کرده که به‌دلیل وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست کابل، نشر گزارش‌های آزاد و تحقیقی از بین رفته است.

این گزارش روز شنبه(۲۷ عقرب) منتشر شده که رویدادهای مرتبط به رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان را از ماه حمل تا آخر ماه سنبله سال جاری خورشیدی، مستند کرده است.

بربنیاد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در شش ماه نخست سال جاری ۷۵ مورد بازداشت و تهدید خبرنگاران از سوی نیروهای امارت اسلامی ثبت شده است.

در گزارش آمده که بیشتر رویدادهای بازداشت خبرنگاران از سوی نیروهای استخبارات امارت اسلامی صورت گرفته و در برخی موارد هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امر به معروف دخیل بوده‌اند.

تحقیق اخیر این نهاد نشان می‌دهد که حکومت سرپرست کابل طی دو سال گذشته بیشتر از ۱۰ دستورالعمل در مورد رسانه‌های افغانستان صادر کرده که با رسانه‌ها و خبرنگاران رفتار می‌شود.

طبق این گزارش، هم‌اکنون نه تنها در ولایت‌ها بلکه در کابل نیز شیوه‌ی کاری رسانه‌ها با چالش مواجه شده و اعمال محدودیت‌های جاری، امکان تهیه گزارش‌های آزاد و تحقیقی را از بین برده است.

در گزارش آمده است: «محدودیت‌های شدید بر خبرنگاران در زمینه‌ی ابرازنظر انتقادی در وضعیت موجود جاری کشور، حتا در فضای مجازی همچنان در جای خود باقی است.»

به گفته‌ی این مرکز، اعمال محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی بر رسانه‌ها و خبرنگاران، اثرات منفی بر جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان برجای گذاشته و روند آگاهی‌دهی برای مردم نیز با چالش مواجه شده است.

با این حال، امارت اسلامی پس از تسلط بر افغانستان، جواز فعالیت شماری از رسانه‌های کشور را که خلاف اصول نظام کنونی نشرات داشتند، لغو کرده است.

علاوه براین، نشرات رسانه‌هایی برای امارت اسلامی قابل پذیرش است که واقع‌بینانه و با درنظرداشت منافع عمومی مردم افغانستان نشرات کنند.

Related Articles

Back to top button