افغانستانسیاسی

وزیر داخله‌ آلمان: مقام‌های امارت اسلامی جایی در آلمان ندارند

بیان‌نیوز

پس از سخنرانی عبدالباری عمر، رییس اداره‌ی دوا و غذا در مسجدی در آلمان، وزیرداخله‌ی این کشور واکنش نشان داد و صریح بیان کرده که مقام‌های امارت اسلامی در آلمان جایی ندارند.

آقای عمر چندی قبل به آلمان سفر کرد، اما هنوز مشخص نشده که او چگونه وارد آلمان شده است. نوارهای تصویری نشان می‌دهد که او در مسجدی در شهر کلن آلمان به پناهجویان افغان سخنرانی می‌کند.

رییس اداره‌ی دوا و غذا به اشتراک‌کنندگان افزوده که امنیت سراسری در افغانستان تامین شده و روند بازسازی نیز جریان دارد. او همچنان گفته که باید همه در بازسازی این کشور سهم بگیرند و از سرمایه‌ی خود استفاده نمایند.

این سخنرانی واکنش‌های شدید سیاست‌مداران آلمانی و مقام‌های این کشور را در پی داشته است.

نانسی فیزر، وزیر داخله‌ی آلمان در پلتفرم ایکس نوشته که هیچ‌کسی اجازه ندارد میز خطابه به مقام‌های امارت اسلامی قرار دهد، زیرا آن‌ها(مقام‌های امارت اسلامی) مسوول تخطی‌های حقوق بشری هستند.

او صریح در ایکس نوشته که مقام‌های امارت اسلامی جایی در آلمان ندارند.

وزیر داخله‌ی آلمان همچنان افزوده که ادارات مربوطه‌ی این کشور، چگونگی ورود این مقام امارت اسلامی را بررسی خواهند کرد و نیز از اتحادیه‌ی اسلامی ترکی در امور دینی خواسته که باید روشن سازد که چگونه حضور این مقام حکومت سرپرست کابل در آلمان ممکن شده است.

 

Related Articles

Back to top button