افغانستانسیاست

حقانی در دیدار با رییس یوناما: مسایل داخلی همسایگان نباید به مهاجرین مشکل‌ساز شود

بیان‌نیوز

سراج‌الدین حقانی،‌ سرپرست وزارت داخله‌ی افغانستان در دیدار با رییس یوناما گفته که مسایل داخلی کشورهای همسایه نباید برای مهاجرین افغان مشکل‌ساز شود.

این دیدار که اخیرا صورت گرفته، سرپرست وزارت داخله برقراری صلح جهانی را همانند صلح در افغانستان عنوان کرد و تاکید ورزید که افغانستان خواستار روابط نیک و حسنه با همسایگان است.

در همین حال روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی خاص دبیرکل سازمان ملل‌محد و رییس یوناما در کابل افزوده که او در دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف خواستار ارایه‌ی برنامه‌های بدیل کشت‌کوکنار در افغانستان شده است.

اوتنبایوا همچنان تصریح کرده که جامعه‌ی جهانی از فراهم‌سازی آموزش‌های حرفوی برای معتادینی‌که درمان شده‌اند، حمایت می‌کند.

رییس یوناما همچنان با اشاره به تشدید اخراج مهاجران افغان از سوی کشورهای همسایه‌ی افغانستان، تاکید ورزید که برای رسیدگی به مشکلات مهاجران نیاز به کمک‌های بیشتری است.

وی همچنان تصریح کرد که موضوع برگشت‌کنندگان افغان از کشورهای ایران و پاکستان تحت نظر جامعه‌ی جهانی قرار دارد و تعهداتی در این زمینه وجود خواهد داشت.

طی ماه‌های پسین نزدیک به ۴۰۰ مهاجر از سوی کشورهای همسایه‌ی افغانستان اجباری و داوطلبانه به داخل کشور بازگردانده شده‌اند.

 

Related Articles

Back to top button