افغانستانسیاسی

وزیر داخله‌ی ایران: دشمن به‌دنبال درگیری بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها است

بیان‌نیوز

احمد وحیدی، وزیر داخله‌ی ایران با اشاره به تشنجات اخیر میان شهروندان ایرانی و اتباع افغانستانی، افزوده که دشمن به‌دنبال درگیری میان ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها است.

او این اظهارات را روز سه‌شنبه(۱۴ قوس) در نشست پرسش و پاسخ با دانش‌جویان در اهواز ایران مطرح کرده است.

وزیر داخله‌ی ایران به وضوح بیان کرده است: «دشمن به‌دنبال افغانی‌ستیزی و درگیری بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها است که این مورد پذیرش ما نیست.»

اخیرا، رسانه‌ها گزارش داده بودند که درگیری‌هایی میان شماری از شهروندان ایرانی و اتباع افغانستانی در شهر یزد ایران به وقوع پیوسته که در نتیجه‌ی آن یک شهروند ایرانی و یک جوان افغانستانی به قتل رسیده‌اند.

همچنان گزارش شد که شهروندان ایرانی در یزد، یک خانه‌ی تبعه‌ی افغانستانی را در این شهر به آتش کشیده‌اند، اما این گزارش از سوی مقام‌های ایرانی رد شد.

هم‌زمان با این، وزیر داخله‌ی ایران در خصوص اخراج اتباع افغانستانی غیرقانونی که ساکن ایران هستند، تاکید ورزید که آن‌ها برگردانده شوند.

او همچنان افزود که اتباع افغانستان که به صورت موقت در ایران زندگی می‌کنند، تا فراهم شدن زمینه‌ی آن، به کشورشان باز گردند.

وزیر داخله‌ی ایران تصریح کرد که حکومت سرپرست افغانستان برای بازگرداندن شهروندان افغانستان از ایران مهلت خواسته است.

Related Articles

Back to top button