افغانستانزنان و حقوق بشر

فایق در روز جهانی حقوق بشر: امارت اسلامی حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد

بیان‌نیوز

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل‌متحد به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر می‌گوید که حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از سوی امارت اسلامی نادیده گرفته می‌شود.

امروز یک‌شنبه(۱۹ قوس) که با ۱۰ دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر است، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، در پلتفرم ایکس نوشته است: «از هفتادوپنجمین سال‌روز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر زمانی تجلیل به عمل می‌آید که حقوق و آزادی بنیادی مردم افغانستان به‌شمول حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌ویژه زنان و دختران صریحا رژیم طالبان نقض گردیده و دو سال است که آن‌ها از حق تحصیل و حق کار محروم هستند.»

او گفته که هیچ‌ نوع حفاظت و حراست قانونی از حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی و حریم خصوصی شهروندان افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی وجود ندارد.

با این حال، هفتادوپنج سال قبل از امروز در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در پاریس پایتخت فرانسه تصویب شد. چند سال پس از تصویب این اعلامیه، افغانستان عضویت آن را به دست آورده بود.

از سوی هم، مقام‌های امارت اسلامی افغانستان از یک‌سو تاکید می‌ورزند که حقوق اساسی مردم بیش از هر زمان دیگری تامین شده است و از سوی دیگر،  حقوق بشر ابزار سیاسی کشورهای غربی است که از آن جهت تامین منافع‌شان تامین می‌کنند.

 

Related Articles

Back to top button