افغانستانزنان و حقوق بشر

زنان اشتراک‌کننده در نشست شورای امنیت: نگرانی‌ زنان افغانستان را به اعضای شورا مطرح کردیم

بیان‌نیوز – شماری از فعالان زن افغانستان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل‌متحد اشتراک کرده بودند، می‌گویند که آن‌ها نگرانی‌های زنان افغانستان را به اعضای این شورا شریک ساختند.

فعالان زن افغانستان روز سه‌شنبه(۲۱ قوس)‌ در یک نشست خبری گفتند که تمامی نگرانی‌ها در مورد زنان افغانستان را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل شریک ساخته‌اند.

فوزیه کوفی،‌ فعال حقوق زن و عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین در این نشست گفت که از اعضای شورای امنیت خواسته که در قطع‌نامه‌ی این شورا باید نظر زنان افغانستان شود و این یک قدم مثبت خواهد بود.

او همچنان تصریح کرد که از اعضای شورا خواسته که مسوده‌ی شورای امنیت باید با فعالان زن شریک ساخته شود تا فهمیده شود که در آن چه چیزی درج شده است؛ زیرا مردم افغانستان نگران است که پشت سر آن‌ها در چه موردی بحث شده است.

از سوی هم مدینه محبوبی، فعال حقوق زن می‌گوید که او در نشست شورای امنیت به تقویت اقتصادی زنان افغانستان اشاره کرده است و همچنان مسایل کمک‌های بشردوستانه که دوامدار نیست.

خانم محبوبی در این نشست خبری تاکید کرد که برای زنان افغانستان برنامه‌های درازمدت اشتغال‌زایی نیاز است تا از طریق روندهای اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند.

این فعال حقوق زن همچنان خاطرنشان ساخت که از اعضای شورای امنیت خواسته که اگر گفت‌وگوهایی با حکومت سرپرست کابل آغاز می‌شود،‌ باید در داخل افغانستان و یا هم در یکی از کشورهای منطقه صورت گیرد تا نمایندگان مردم در آن بتوانند اشتراک کنند.

 

Related Articles

Back to top button