اجتماعیافغانستان

تاکید مجدد کرزی به بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان

بیان‌نیوز – حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر زمینه‌ی تعلیم در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود.

او روز شنبه(۲ جدی) در دیدار با شماری از بزرگان سادات اهل تشیع در کابل، تاکید ورزید که پیشرفت و خودکفایی افغانستان وابسته به تعلیم دختران در مکاتب است.

دفتر مطبوعاتی آقای کرزی در خبرنامه‌ای گفته که رییس‌جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار، همچنان تفاهم ملی را یگانه راه برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور دانسته است.

رییس‌جمهوری پیشین افغانستان از دو سال بدین‌سو همواره در دیدارهای مردمی‌اش به بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید می‌ورزد؛ اما این صدای او نتایج چندانی به همراه نداشته است.

امارت اسلامی پس از روی کار آمدن در افغانستان، مکاتب را برروی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرد. با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، اما حاضر به بازگشایی مکاتب نشده است.

 

Related Articles

Back to top button