افغانستاناقتصادی

فائو: محصولات کشاورزان افغانستان به‌دلیل خشک‌سالی افت کرده است

بیان‌نیوز – سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل‌متحد(فائو) در آخرین گزارش خود از خشکسالی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این چالش، محصولات زراعتی کشاورزان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این نهاد هفتمین گزارش ارزیابی خود را در ۱۹ صفحه پیرامون وضعیت کشاورزی و زراعت در افغانستان منتشر کرده است که نشان می‌دهد که خشکسالی در این کشور، محصولات زراعتی کشاورزان را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل‌متحد گفته که خشکسالی از نگرانی‌های جدی محسوب می‌شود که روی کمبود و گرانی مواد غذایی در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.

در این گزارش آمده که کشت محصولات زراعت به‌دلیل خشکسالی نیز کاهش یافته که این امر سبب آفات گیاهی، حیوانی و افزایش نگرانی میان کشاورزان افغانستان به‌دلیل بلند رفتن میزان فقر شده است.

همچنان فائو در این گزارش خود تاکید کرده آن‌عده از خانواده‌هایی‌که زنان نان‌آورشان هستند و سرپرستی می‌کنند، بیشتر از همه، تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با این، روزا اوتنبایوا معاون نماینده‌ ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل‌متحد در افغانستان به تازگی با سرپرست وزارت زراعت افغانستان نیز دیدار کرده و گفته که تلاش می‌شود زراعت این کشور تقویت شود.

با این حال، افغانستان که متکی به زراعت است، در سال جاری با خشکسالی روبرو شده است.

Related Articles

Back to top button