افغانستاناقتصادی

فیصله‌ی کمیسیون اقتصادی طالبان به‌منظور خرید گندم کشاورزان هنگام برداشت محصول

بیان‌نیوز – کمیسیون اقتصادی طالبان روز سه‌شنبه(۳ دلو) با تایید طرزالعمل وزارت زراعت، فیصله کرده است که به‌منظور حمایت از کشاورزان، گندم را هنگام برداشت محصول به‌ قیمت مناسب خریداری و جهت کنترل قیمت آن به بازار عرضه می‌کند.

دفتر معاونیت اقتصادی طالبان در خبرنامه‌ای افزوده که نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به‌ریاست ملاعبدالغنی برادر برگزار شده است.

در این نشست پیرامون موضوعاتی چون حق‌العبور پروژه‌ی اعمار جاده دوم کابل – جلال‌آباد، طرزالعمل خرید گندم خوراکی مازاد و اعمال کمپلکس دروازه‌های برقی در منطقه‌ی شرق کابل بحث و تایید صورت گرفته است.

براساس طرزالعمل ارایه‌شده از سوی وزارت زراعت و آبیاری البان، به‌منظور حمایت از کشاورزان، گندم را در فصل حاصلات آن به قیمت مناسب خریدار و موقع ضرورت جهت کنترل قیمت آن و جلوگیری از احتکار به بازار عرضه می‌کند.

کمیسیون اقتصادی طالبان همچنان پروژه‌ی بازسازی جاده‌ی دوم کابل – جلال‌آباد را در بدل حق‌العبور منظور کرده است و همان طرزالعمل شاهراه سالنگ تطبیق خواهد شد.

طالبان پس از بازسازی شاهراه سالنگ از تردد موترها حق‌العبور اخذ می‌کنند.

 

Related Articles

Back to top button