اجتماعیافغانستان

ابراز نگرانی یونیسف از عدم دسترسی بیش از ۹ میلیون نفر به خدمات صحی در افغانستان

بیان‌نیوز – صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل‌متحد(یونیسف) در تازه‌ترین مورد آمار داده است که ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.

این نهاد بین‌المللی امروز یک‌شنبه(۸ دلو) در پلتفرم ایکس نوشته که از عدم دسترسی بیش از ۹ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نگران است.

به گفته‌ی یونیسف، با وجود این مشکل اما تعهدات بین‌المللی در راستای فراهم‌سازی دسترسی هر کودک، زن و خانواده به خدمات صحی وجود دارد.

این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که پس از پانزدهم اگست ۲۰۲۱، میزان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یافت که این امر، روند فعالیت‌های مراکز صحی در این کشور را با چالش مواجه کرد.

در حال حاضر، تعدادی از مراکز صحی در نقاط دور دست افغانستان با کمبود دار و داکتر مواجه هستند.

Related Articles

Back to top button