جهانزنان و حقوق بشر

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر چهار زن پاکستانی و یمنی را به عنوان سفیران حسن‌نیت تعیین کرد

بیان‌نیوز – گزارش شده است که سه زن از پاکستان و یک زن از یمن به عنوان سفیران حسن‌نیت از سوی کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر تعیین شده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، این زنان پاکستانی و یمنی به‌دلیل مبارزات‌شان در عرصه‌های تساوی جنسیتی، عدالت اقلیمی و توان‌مندسازی زنان به این امتیاز رسیده‌اند.

شماری از استادان دانشگاه‌های افغانستان گفته‌اند که دست‌یابی به امتیازات بلند بین‌المللی، مستلزم توسعه‌ی انسانی است که تنها با دانش و آموزش به‌دست می‌آید.

این در حالی است که حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان، ممنوعیت آموزش را برای دختران و زنان وضع کرد.

از ممنوعیت آموزش دختران نزدیک به سه سال می‌گذرد و تاهنوز طالبان وادار به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران نشده است.

مسوولان طالبان گفته‌اند که مخالف آموزش دختران نیستند و براین اساس، کمیته ویژه برای چگونگی آموزش دختران کار می‌کند.

 

Related Articles

Back to top button