افغانستانسیاسی

اوغلو به متقی: هدف نشست دوحه تعامل پایدار جهان با افغانستان است

بیان‌نیوز – امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان با فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی ویژه سازمان ملل‌متحد برای افغانستان دیدار کرده است.

این دیدار که روز دوشنبه(۱۶ دلو) در مقر وزارت خارجه صورت گرفته است، آقای متقی تاکید ورزید که طالبان به تعامل سریع با سازمان ملل علاقه‌مند است.

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان همچنان بار دیگر به موضع حکومت کنونی کابل پافشار کرد که در حضورداشت یوناما در افغانستان، تعیین نماینده‌ اضافی دیگر برای این کشور دلیل موجه ندارد.

در همین حال، هماهنگ‌کننده‌ی ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این دیدار پیرامون برگزاری نشست دوحه صحبت کرده است.

اوغلو افزود که هدف از برگزاری نشست دوحه، تعامل پایدار جامعه‌ی جهانی با افغانستان است که از طریق آن بتوان در عرصه سیاسی به دست‌آوردهای بیشتری دست یافت.

نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان تا دو هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل‌متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

 

 

Related Articles

Back to top button