افغانستانزنان و حقوق بشر

نامه‌ی زنان افغانستان به گوترش: زنان در نشست دوحه حضور معنادار داشته باشند

بیان‌نیوز – گروهی از زنان افغانستان موسوم به «گروه کاری زنان،‌ صلح و امنیت» با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از او خواسته است که حضور زنان در نشست دوحه باید معنادار باشد.

این نامه‌ی زنان افغانستان، روز پنج‌شنبه(۱۹ دلو) به دبیرکل سازمان ملل ارایه شده و در آن آمده است که احترام به حقوق زنان در افغانستان در صدر گفت‌وگوهای نشست دوحه دوم باشد.

نامه‌ی زنان افغانستان با حمایت ده سازمان حقوق زن نوشته شده است و در آن از دبیرکل سازمان ملل‌متحد خواسته شده که تلاش صورت گیرد تا محدودیت‌ها بر سد راه زنان و دختران لغو و نیز زنانی‌که زندانی هستند، آزاد شوند.

در نامه‌ی زنان افغانستان تاکید شده نشست دوحه فرصت مهمی را برای سازمان ملل‌متحد، شورای امنیت و جامعه‌ی جهانی به وجود آورده است.

به گفته‌ی آن‌ها، حقوق زنان در افغانستان قابل مذاکره نیست.

از سوی هم، سازمان ملل‌متحد خبر داده است که تیم‌های مربوطه روی فهرست اشتراک‌کنندگان مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر در نشست دوحه کار می‌کنند.

نشست دوحه دوم در ۱۸ و ۱۹ ماه جاری به میزبانی سازمان ملل‌متحد با اشتراک نمایندگان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان برگزار می‌شود.

در این نشست از نمایندگان حکومت طالبان نیز دعوت شده است.

 

Related Articles

Back to top button