افغانستانزنان و حقوق بشر

«اگرهای» مدافعان حقوق زن در مورد نشست دوحه دوم

بیان‌نیوز – در آستانه‌ی برگزاری نشست دوحه دوم، شماری از مدافعان حقوق تاکید دارند که موفقیت این نشست وابسته به حضور نمایندگان واقعی زنان افغانستان دارد.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان دولت پیشین افغانستان و مدافع حقوق زن روز سه‌شنبه(۲۴ دلو) اعلام کرده که نشست دوحه دوم در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که نمایندگان واقعی زنان افغانستان و همه‌ی جریان‌های سیاسی در آن حضور فعال داشته باشند.

به گفته‌ی خانم کوفی، اگر جریان‌های هم‌سو با طالبان در نشست دوحه دعوت شوند، برگزاری این نشست تلاش ناکام برای حل بحران افغانستان خواهد بود.

نشست دوحه دوم که قرار است تا پنج روز دیگر به میزبانی سازمان ملل‌متحد برگزار شود، مشخص نشده که چه کسانی از آدرس زنان و دختران افغانستان در آن اشتراک خواهند کرد.

پیش از این، سازمان ملل اعلام کرده بود که روی فهرست اشتراک مدافعان زن و فعالان جامعه مدنی برای اشتراک در این نشست، کار جریان دارد.

از سوی هم، برخی از زنان معترض افغانستان در پیوند به نشست دوحه اعلامیه صادر کرده‌اند.

در اعلامیه زنان معترض آمده که دعوت نمایندگان طالبان به نشست دوحه، سبب نارضایتی آن‌ها شده است؛ زیرا، حقوق اساسی زنان در حاکمیت آن‌ها(طالبان) مورد احترام قرار نمی‌گیرد.

در نشست دوحه، نمایندگان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان اشتراک خواهند کرد و در این نشست از نمایندگان حکومت طالبان نیز دعوت صورت گرفته است.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که این نشست به هدف تعامل دوامدار جامعه‌ی جهانی با افغانستان برگزار می‌شود.

 

Related Articles

Back to top button