افغانستانسیاسی

سفارت روسیه در کابل: عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه «مستند و منطقی» بود

بیان‌نیوز – سفارت روسیه در کابل با حمایت از موضع حکومت سرپرست طالبان مبنی بر عدم اشتراک در نشست دوحه دوم، اعلام کرد که این اقدام مستند و منطقی بود.

این سفارت روز دوشنبه(۳۰ دلو) در اعلامیه‌ای افزوده که نماینده‌ی ویژه روسیه برای افغانستان در نشست دوحه از دیدار با فعالان مدنی افغانستان در حاشیه‌ی این نشست خودداری کرده است.

در اعلامیه آمده است: «با درنظرداشت خواهش‌های حکومت افغانستان، طرف روسی تصمیم گرفت از اشتراک در جلسه‌ی سازمان‌دهی‌شده با شرکت نام نهاد فعالان مدنی افغانستان خودداری نماید. انتخاب فعالان مدنی فوق‌الذکر به‌طور غیر شفاف و پشت سر کابل صورت گرفته بود.»

سفارت روسیه در کابل، این رفتار طالبان را اصول دانست و در عین حال، حکومت سرپرست طالبان نیز از این اقدام سفارت قدردانی کرده است.

با این حال، حکومت سرپرست طالبان از شرکت در نشست دوحه دوم خودداری کرد و آن را برای مردم افغانستان سودمند ندانست.

 

Related Articles

Back to top button