افغانستانزنان و حقوق بشر

نماینده‌ی ویژه امریکا: موضوع زنان افغانستان از اولویت ما خارج نمی‌شود

بیان‌نیوز – رینا امیری، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، در یک موقف‌گیری تازه ابراز کرده که موضوع زنان افغانستان را نمی‌توان در جامعه نادیده گرفت و یا هم از اولویت خارج کرد.

او شب گذشته(۱۵ حوت) در پلتفرم ایکس نوشته که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان و ادامه‌ی خشونت‌ها در این کشور، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه ضروری است.

پس از دو سال ونیم طالبان، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به ادامه‌ی ممنوعیت‌های آموزش دختران و اعمال محدودیت‌ها بر زنان همچنان ادامه دارد.

طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان، محدودیت‌هایی را علیه زنان و دختران از جمله منع آموزش و منع کار وضع کرد.

مقام‌های حکومت سرپرست کابل به این واکنش‌ها همواره پاسخ داده‌اند که موضوع زنان و دختران افغانستان یک موضوع داخلی است و جهان نباید در این مورد مداخله کنند.

Related Articles

Back to top button