افغانستانامنیتی

آژانس‌های اطلاعاتی: مخالفان مسلح طالبان فاقد رهبری قوی و حمایت خارجی هستند

بیان‌نیوز – گزارش ارزیابی سالانه‌ی آژانس‌های اطلاعاتی امریکا نشان می‌دهد که طالبان قدرت خود را در افغانستان تقویت کرده و نیروهای مخالف خود را به شدت سرکوب کرده است.

گزارش سالانه‌ی آژانس‌های اطلاعاتی امریکا روز دوشنبه(۲۱ حوت) با عنوان «ارزیابی سالانه‌ تهدیدها علیه امنیت ملی امریکا» منتشر شده است.

در این گزارش آمده که چشم‌انداز مقاومت تهدیدآمیز علیه طالبان پایین است، زیرا بسیاری از مردم افغانستان از جنگ خسته شده‌اند.

در این ارزیابی به صراحت بیان شده که از یک طرف مخالفان مسلح طالبان فاقد رهبری قوی هستند و از طرف دیگر، حمایت خارجی ندارند.

به گفته‌ی این گزارش، حکومت طالبان به بحران بشری جاری و ضعف اقتصادی افغانستان رسیدگی نخواهد کرد و به اولویت‌های دینی خود ادامه خواهد داد.

طبق این گزارش: «طالبان به تطبیق اقدامات محدودکننده، اجرای مجازات در محضر عام، سرکوب اعتراضات و جلوگیری از حضور بیشتر زنان و دختران در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها ادامه خواهند داد.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که از دو سال بدین‌سو تعدادی از جبهه‌ها از جمله جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه‌ی آزادی به رهبری یاسین ضیا علیه طالبان به مخالفت مسلحانه برخواسته‌اند.

 

Related Articles

Back to top button