اجتماعیافغانستان

معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ساکن امریکا به‌اتهام تجاوز جنسی بازداشت شد

بیان‌نیوز – گزارش شده است که هارون حکیمی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سوی پولیس شهر پرنس ویلیام در ویرجنیای امریکا به‌اتهام تجاوز جنسی بر یک زن ۲۷ ساله، بازداشت شده است.

این موضوع که در رسانه‌های امریکایی نیز بازتاب یافته است، گفته شده که یک زن ۲۷ ساله، هارون حکیمی را متهم کرده که او در خانه‌ی خود بر او تجاوز کرده است.

براساس گزارش رسانه‌ها، پولیس شهر پرنس ویلیام افزوده که ماموران این اداره برای تحقیق به خانه‌ی معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان رفته است.

رسانه‌های امریکایی گفته است که به نظر می‌رسد، این زن پیش از ادعای تجاوز با آقای حکیمی وارد رابطه بوده است.

هارون حکیمی، فقط چند ماه پیش از سقوط حکومت اشرف غنی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده بود.

Related Articles

Back to top button