افغانستانفرهنگی

یوناما: افغانستان خانه شاعران مشهوری چون مولانا است

بیان‌نیوز – هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) در پیامی، روز جهانی شعر را تبریک گفته و افغانستان را خانه شاعران مشهوری چون مولانا دانسته است.

این نهاد امروز پنج‌شنبه(۲ حمل) در پلتفرم ایکس نوشته است: «روز جهانی شعر یکی از ارزش‌مندترین هویت‌های فرهنگی و زبانی انسان‌ها می‌دارد.»

در پیام یوناما آمده است: «فرهنگ غنی شعر افغانستان به هزارها سال قبل باز می‌گردد و خانه شاعران مشهوری چون مولانا است.»

امروز ۲۱ مارچ، با روز جهانی شعر مصادف است.

با روی کار آمدن طالبان در قدرت، گرامی‌داشت از مناسبت‌های فرهنگی نیز همانند سایر حوزه‌ها کم‌رنگ شد.

Related Articles

Back to top button