افغانستاناقتصادی

نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت افغانستان دسترسی کافی به آب آشامیدنی ندارند

بیان‌نیوز – برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل‌متحد(UNDP) در گزارشی می‌گوید که ۷۹ درصد جمعیت افغانستان دسترسی کافی به آب آشامیدنی ندارند.

این گزارش برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل روز جمعه(۳ حمل) منتشر شده و در آن آمده است که شرایط شدید خشکسالی، بی‌ثباتی اقتصادی و اثرات مخرب درگیری‌های طولانی‌مدت به گونه‌ی قابل توهی زیرساخت‌های آبی افغانستان را مختل کرده است.

به گفته‌ی این نهاد، بحران آب به‌گونه‌ی نامتناسب، زنان سرپرست خانواده‌ را که با موانع بیشتری در دسترسی به تاسیسات عمومی آب مواجه اند،‌ تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه آسیب‌پذیری آنها را تشدید می‌کند.

این نهاد با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی گفته است که ۶۷ درصد از خانواده‌ها در افغانستان تحت تاثیر مشکلات ناشی از خشکسالی و ۱۶ درصد دیگر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته‌اند.

با این حال، تغییرات اقلیمی شدت خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها را شدت داده و تهدیداتی را برای جوامع کشاورزی افغانستان ایجاد کرده است.

Related Articles

Back to top button