افغانستانزنان و حقوق بشر

فرانسه مجازات علنی متهمان از سوی طالبان را محکوم کرد

بیان‌نیوز – وزارت خارجه‌ی فرانسه در بیانیه‌ای، اقدامات طالبان مبنی بر مجازات علنی متهمان و سرکوب زنان افغانستان را محکوم کرده است.

در بیانیه‌ی این وزارت از طالبان خواسته شده است که سیاست سرکوب و حذف زنان افغان را نیز لغو کند.

وزارت خارجه‌ی فرانسه اقدامت طالبان را وحشتناک توصیف کرده و با اشاره به اظهارات اخیر رهبر طالبان گفته است که این تصمیم در ادامه‌ی نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان به دست این گرو گرفته شده است.

به گفته‌ی فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در تعامل خود با طالبان، احترام به حقوق زنان را پیش‌شرط هر گونه مذاکره می‌داند و در صورت عدم رعایت این مورد، تعامل قابل انتظاری صورت نخواهد گرفت.

ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در اظهارات اخیر خود گفته بود که حدود را بر متهمان در ملاء عام اجرا می‌کند و همچنان زنان متهم در ملاء عام سنگسار و شلاق زده خواهد شد.

این اظهارات رهبر طالبان واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت و با محکومیت گسترده مواجه شد.

از جانب دیگر، طالبان موضوع زنان و دختران افغانستان را مداخله در امور داخلی این کشور می‌دانند و همواره از سایر کشورها خواسته که مداخله نکنند.

طالبان چندین مرکز آموزشی را در شهر کابل به‌دلیل حضور دختران مسدود کرد

Related Articles

Back to top button