افغانستانسیاسی

معاون وزیر داخله طالبان: نظام سیاسی فقط با موجودیت طالبان کافی نیست

بیان‌نیوز – محمد نبی عمری، معاون وزیر داخله‌ی طالبان در سخنانی از انحصار کردن نظام سیاسی کنونی افغانستان توسط طالبان انتقاد کرد.

او که در نمایشگاه دانش‌جویان موسسه میکانیکی ولایت خوست سخنرانی می‌کرد، گفت اگر رهبران طالبان فکر می‌کنند که نظام تنها با آن‌ها و ملاها ساخته می‌شود، اشتباه و غیرقابل قبول است.

این مقام امنیتی طالبان خاطرنشان ساخت که آموزش علوم مدرن در شرایط حاضر افغانستان نیاز جدی است و ایجاب می‌کند که متخصصان در بخش‌های مختلف سهم بگیرند.

عمری معاون سراج‌الدین حقانی،‌ وزیر داخله طالبان است.

آقای حقانی طی نزدیک به سه سال گذشته، همواره در موقف‌گیری‌هایش نرم نشان داده و خواستار تعامل بیشتر افغانستان با جامعه‌ی جهانی شده است.

با وجود آن اما طالبان محدودیت‌های شدیدی برای مردم افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران اعمال کرده است.

طالبان منتقدان سیاسی خود را سرکوب می‌کند و در عین حال، ظاهرا دیده می‌شود که محدودیت‌هایی از قبیل منع آموزش دختران را بر نمی‌دارد و این باعث تیرگی روابط کابل با جهان شده است.

پس از سه سال حکومت‌داری، اما تاهنوز هیچ کشوری، طالبان را به رسمیت نشناخته است.

Related Articles

Back to top button