افغانستانسیاسی

سفیر ایران از طالبان به‌خاطر رهاسازی آب دریای هلمند به سیستان ایران تشکری کرد

بیان‌نیوز – امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان روز یک‌شنبه(۲ ثور) با حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در خبرنامه‌ی وزارت خارجه آمده که در این دیدار پیرامون تحولات منطقه‌ای، تقویت روابط و سایر موضوعات دو جانبه بحث صورت گرفته است.

وزارت خارجه‌ی طالبان به نقل از سفیر ایران افزوده است: «ایشان(قمی) همچنان مراتب امتنان خویش را در مورد رفع موانع رسیدن آب دریای هلمند به سیستان ابراز داشت و آب را یک عامل مهم در گسترش روابط دو جانبه قلمداد نموده و اظهار امیدواری کرد که جریان آب تداوم یابد.»

در همین حال، امیرخان متقی همچنان روابط افغانستان و ایران را مثبت ارزیابی کرده و خواستار گسترش هرچه بیشتر این روابط در تمام بخش‌ها شده است.

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان با اشاره بارندگی‌های اخیر در افغانستان اظهار داشت که در سال جاری بارندگی‌ها در کشور صورت گرفته و بعد از چند سال خشکسالی، مدهش آب به پایین دست دریای هلمند در ولایت نیمروز و نیز سیستان آن کشور جاری شد.

این در حالی است که موضوع حق‌آبه در یک سال گذشته به موضوع پرتنش میان ایران و افغانستان مبدل شده بود.

اولین قطار ترانزیتی افغانستان در ایران متوقف شد

Related Articles

Back to top button