افغانستانزنان و حقوق بشر

شورای فقه اسلامی اتحادیه جهان اسلام: دختران را از آموزش محروم نکنید

بیان‌نیوز – شورای فقه اسلامی اتحادیه جهان اسلام روز جمعه(۷ ثور) در بیانیه‌ای بر اهمیت آموزش و تحصیل دختران در جهان تاکید کرده است.

شورای فقه اسلامی اتحادیه جهان سلام امروز در شهر مکه در عربستان سعودی برگزار شد و در این نشست بر توان‌مندسازی زنان برای کسب دانش در زمینه‌های مختلف تاکید شده است.

در بیانیه‌ی این شورا آمده است: «این شورا توصیه می‌کند که کشورها و مسلمانان در سراسر جهان به زنان اجازه دهند تا دانش مفید در زمینه‌های مختلف را فرا گیرند و آن‌ها را از این امر محروم نکنید.»

این شورا همچنان آموزش و کار زنان را برای خدمت در جوامع موثر خوانده و گفته است که زنان و مردان به جز موارد استثنا بر اساس فطرت‌شان، برابر هستند.

این در حالی است که طالبان از سه سال بدین‌سو زنان و دختران را از آموزش و تحصیل منع کرده است.

بیشتر کشورهای اسلامی از طالبان خواسته‌اند که مکاتب و دانشگاه‌ها را برای آموزش دختران باز کند تا آن‌ها در محیط امن و مصون، آموزش ببینند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان نشست برگزار می‌کند

Related Articles

Back to top button